Extension share VIP

Lưu ý:
Mình share extension này để mọi người trải nghiệm VIP của 1 số dịch vụ.
Khuyến khích mọi người nên mua tài khoản riêng để sử dụng.
Vì mình đã giới hạn 1 số tính năng, và cũng không thể dùng trên điện thoại.

Liên hệ:
  • Email: laypassmail@gmail.com
  • Facebook: https://fb.com/getlinknew
  • Web: https://sharevipvn.xyz/
  • Hướng dẫn:
  • 👉Download tại: Download (version 2.3)
  • 👉Link dự phòng: https://goo.gl/j7Z284
  • 👉Video: https://youtu.be/XULHkUZvYug